O nás

Společnost The Charnwood Company byla založena v roce 2001 se zaměřením na akvizice a development nemovitostí v České republice a je aktivní převážně v oblasti průmyslových a logistických projektů.

Náš tým

David Bouck

ředitel, jednatel

David je zodpovědný za celkovou koordinaci aktivit The Charnwood Company v České republice. Má přes 25 let zkušeností v oblasti institucionálních nemovitostí, a to především developmentu a asset managementu. Před založením The Charnwood Company pracoval David u AIG/Lincoln jako vedoucí týmu získávání projektů pro výstavbu v České republice. Byl zapojen do všech aspektů procesu developmentu, včetně zabezpečení, stabilizace a dohledu nad rozvojem lokalit tzv. zelených luk (greenfield) určených k výstavbě logistických skladů a kancelářských prostor. Během této doby koordinoval development a následně spravoval portfolio projektů s tržní kapitálovou hodnotou okolo 500 miliónů EUR. Před tím, než se David přestěhoval do České republiky byl zaměstnán jako analytik nemovitostí u GE Capital Investment Advisors (GECIA) sídlící v Bostnu, USA. Zde byl zodpovědný především za přípravu a kompletaci finanční analýzy nemovitostního portfolia společnosti v rámci celých USA s tržní kapitálovou hodnotou cca 700 miliónů USD.

Jiří Sudolský

technický ředitel

Developerské projekty řídí a dozoruje pan Ing. Jiří Sudolský, technický ředitel společnosti The Charnwood Company. Ten pro The Charnwood Company pracuje již přes 13 let a dohlížel na technické aspekty všech projektů společnosti. Jiří je autorizovaný inženýr a v procesu řízení přípravy a realizace developerských projektů, stejně jako při dohledu nad nimi využívá své více než dvacetipětileté zkušenosti z působení v téměř celém segmentu českého stavebnictví. Před zahájením spolupráce s The Charnwood Company působil Jiří déle než patnáct let ve vysokých řídících funkcích postupně ve dvou významných českých stavebních společnostech – nejprve HOCHTIEF-VSB a později Podzimek a synové. Ve funkci obchodně-technického náměstka odpovídal za zajištění a technickou přípravu zakázek v rozsahu cca 500 mil. Kč (18 mil. EUR) ročně.

Monika Žaludová

office manager, správa pronájmu

Monika pracuje pro The Charnwood Company přes 10 let a dohlíží na všechny stránky chodu společnosti, stejně jako na otázky spojené s projekty – především asset mangement a pronájem. Monika vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze s bakalářským titulem v oboru Mezinárodní obchod a inženýrským v oboru Mezinárodní politika a diplomacie/Právo v podnikání.